MÜZAYEDE KURALLARI

Laodikeia Antika ve Sanat Evi siz değerli Antika sever ve Kolleksiyonistlerimize öncelikle en güzel,en değerli eser ve ürünleri bulma,sizlere ulaştırma ve kolleksiyonlarınıza katkıda bulunmak istiyoruz.
Düzenlediğimiz online müzayedelere katılım sağlayan ve ürün alan değerli katılımcılar aşağıdaki şartları okuyup,bilgilenme ve müzayedemize bu şartları kabullenerek katılma isteğinde bulunması gerekmektedir.
1- Laodikeia Antika ve Sanat Evi katılımcı satıcılar için internet ortamında sitesinden yaptığı aracılık hizmeti dolayısıyla satış anında komisyona hak kazanır.
2-Satışa sunulan tüm eserlerin durumu ekspertizler tarafından itina ile yapılarak satışa sunulur.Daha üst düzey eserler ise  2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu’na göre T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müze uzmanlarınca kontrol edilmekte, yasa kapsamına giren ve gerek görülenlerine belge verilmektedir.
3-Online müzayedelere katılabilmek için www.laodikeiantika.com.tr  adresinden üye kaydı yapılarak üye numarası alınması zorunludur.
4-Online müzayedelerde yer alan eserlerimiz satış öncesi online katalogta yayınlandığı tarihten sonra gerek tüm sosyal medya hesaplarımızda ve internet sitemizde görülebilir.
5- Online müzayedeye katılan değerli katılımcılarımız bu güzellikleri ve eserleri önceden görmüş,Tüm eserlerin haliyle satışa sunulduğunu, tarafımızdan satılan eseri pey sürmeden evvel yeterince kontrol ettiğini ve Borçlar Kanunu’nun 223. Maddesinde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve taahhüt eder. Her eserin yanında ki bilgiler tarafımızdan değerlendirmelerle yapılır. Eser hakkında verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp sadece genel bilgi niteliğindedir. katılımcılar bu durumu peşinen kabul eder.Laodikeia Antika ve Sanat Evi Satılan eserin kefili yada garantörü değildir. Bu konuda Laodikeia Antika ve Sanat Evi işletmesinden herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacaktır.
6-Online müzayedelerde fiyat artırımı “PEY VER” yada "TEKLİF VER" yazan yere tıklanarak yapılır. Alıcı online müzayedede pey vermek suretiyle yapmış olduğu teklif ile bağlıdır. Müzayede konusu eşya,  Laodikeia Antika ve Sanat Evi tarafından önceden belirlenen müzayede bitiş saati itibariyle en yüksek teklifte bulunan alıcıya ihale edilir. Online müzayedede “PEY VE R” yada "TEKLİF VER" bölümüne basmanın ne kadar değer artışını ifade ettiğini belirleme ve bu değerleri değiştirme yetkisi şirketimize aittir. Online Müzayedeye çıkarılan bir eserin bedelinin artırılmasına muhammen değerin yüzde yirmi veya daha eksiği ile başlanabilir. Online müzayedeye, siteye üye kaydı yaptırmayıp “online müzayede katılım şifresi” almayan konuklar katılamazlar. "Online müzayede katılım şifresi" kişiye özeldir; üyelik sahibi kişi dışında kullanılması yasaktır. Online müzayede katılımcısı, işbu kendisine özgülenmiş şifrenin başka kişilerce kullanımı hususunda şirketimizin hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceğini kabul beyan ve taahhüt eder. Artırma ürün için verilen sürenin sonuna kadar pey vermek suretiyle devam eder ve sürenin dolmasıyla ürüne en fazla peyi veren kişi artırmayı kazanmış olur.
6.1- Laodikeia Antika ve Sanat Evi internet sitesinde yapılan online müzayedelerde, müzayede devam ederken, müzayede konusu ürün için verilen en yüksek teklif güncel haliyle müzayede ekranında yer alacaktır.online müzayedeye katılanlar, öne sürülen peyler ve kim tarafından hangi tutarda pey sürüldüğü, en yüksek peyi kimin sürdüğü vb. bilgiler şirketimiz nezdinde şifrelenerek güvenlik altına alınacak olup, katılımcılar bu kayıtlara herhangi bir şekilde itiraz hakkı bulunmadıklarını kabul beyan ve taahhüt ederler.
6.2- Online müzayedeye çıkarılan ürünlerin bedellerine, KDV ile aracı hizmet komisyon bedeli (+KDV) eklenir olup alıcı bütün bedellerden sorumludur.
7-Satın alınan tüm eserler için fatura hazırlanmaktadır. Faturalar üye numarasına, ad, soyad ve adrese göre bilgisayarda tanzim edilir. Ancak müşteriye verilen fatura yasal zorunluluk nedeniyle Laodikeia Antika ve Sanat Evi tarafından düzenlenmektedir. Fatura kesilmesi Laodikeia Antika ve Sanat Evi’nin satıcı olduğunu göstermez. Laodikeia Antika ve Sanat Evi satıcı değil satışa aracılık yapmaktadır. Laodikeia Antika ve Sanat Evi’nin işbu aracılık hizmeti nedeniyle hak kazanacağı  komisyon + KDV alacağı, müzayedede eşya üzerine kalan kişi tarafından ayrıca ödenecektir. Laodikeia Antika ve Sanat Evi'nin komisyon(+KDV) alacağı müzayede sona erdiği andan itibaren alıcı tarafından borçlanılacaktır. Alıcı ihale konusu eseri almaktan vazgeçse dahi cezai şart yanında  komisyon bedelini de ödemekle mükelleftir. Laodikeia Antika ve Sanat Evi’nin bu kapsamda sunduğu hizmet;  elektronik ortamda anında ifa edilen aracılık hizmeti olup cayma hakkı kapsamı dışındadır.
8-Satın alınan eşyanın bedeli kredi kartı veya havale yoluyla peşin olarak, müzayede gününden itibaren en geç 7 gün içinde alıcı tarafından ödenir. Alıcı satış bedelinin tamamını, Katma Değer Vergisi'ni (KDV) ve müzayede şirketi komisyonunu(+KDV) ödediği anda Laodikeia Antika ve Sanat Evi'nin ürünü teslim yükümlülüğü doğacaktır. Ödemeden itibaren; şehir içi teslimlerde 7 gün, şehir dışı teslimlerde 14 gün içinde Laodikeia Antika ve Sanat Evi eşyayı alıcıya kargo yoluyla gönderecektir/teslim edecektir. Eşyanın kargoya verildiği Laodikeia Antika ve Sanat Evi  tarafından alıcıya bildirilir. Kargo firmasından kaynaklanan gecikmelerden Laodikeia Antika ve Sanat Evi sorumlu tutulamaz.
9-Yapılacak müzayede TBK 274 ve davamı maddelerindeki düzenlemeye göre gerçekleştiğinden ve Tüketici Kanun'nun 48. maddesinde düzenlenen mesafeli satış sözleşmesi olarak kabul edilemeyeceğinden ihaleye katılan kişinin cayma hakkı yoktur. Artırma üzerine kalan kişi eserin bedelini 7 gün içinde tam olarak ödemediği takdirde  Laodikeia Antika ve Sanat Evi dilerse satış akdini feshe, %30 cezai şartı ve uğradığı her türlü zararlarını ticari faiz ile fatura tarihinden itibaren işletilecek aylık %20 faiz ile birlikte tahsile yetkilidir. Laodikeia Antika ve Sanat Evi’nin sair dava ve talep hakları saklıdır. Fatura bedeli tahsil edilinceye kadar geçecek süre içinde eserin muhafazası için Laodikeia Antika ve Sanat Evi’nin yapacağı her türlü  masraf alıcı tarafından ödenmedikçe satılan eser alıcıya teslim edilmez.
10-Müzayede katılımcısının online üyelik formunda belirttiği açık posta adresine ve diğer iletişim bilgilerine posta, faks, e-posta veya telefonla yapılan bildirim, tebligatların ve ürünün , verilen bilgilerdeki yanlışlık, adres değişikliği, adresine geç ulaşma ve P.T.T./kargodaki gecikmeler nedeniyle Müzayede katılımcısına geç ulaşmasına Laodikeia Antika ve Sanat Evi sorumlu değildir.
11-Online Müzayede kapsamında satışa sunulan eserlerin beyan edilen vasıfları haiz olmaması, orijin itibariyle beyana uygun olmaması veya hak sahibinin rızası dışında elden çıkmış olması durumlarında,Laodikeia Antika ve Sanat Evi ’nin satıcı olmamasından dolayı hukuki sorumluluk eser ve ürünleri satışa arzını talep eden kişiye aittir.
12- Laodikeia Antika ve Sanat Evi müzayedede yer alan herhangi bir eseri, müzayededen geri çekmek, başka eserle birlikte satmak, birbirinden ayırmak ve satışını reddetmek hakkına sahiptir. Online katalogda yer alan eserler hakkında müzayede gününe kadar ortaya çıkacak her türlü itiraz ve bildirim sonucu ilgili eseri müzayedeye sunmayıp yasal prosedürü uygulama hakkına sahiptir.
13- Laodikeia Antika ve Sanat Evi şüpheli gördüğü kişileri üye olarak kabul etmeme ve herhangi bir mazeret göstermeksizin online müzayedeye kabul etmeme yetkisine sahiptir. Ayrıca Laodikeia Antika ve Sanat Evi'nin hakkında,  satıcı için aracı konumunda bulunmasından dolayı BK 214 ve 218.  maddelerinde işlenen zapttan sorumluluk  hükümleri uygulanamaz.
14-Artırmada bulunup online müzayedeye katılmak demek; yukarıda belirtilen şartların tümünü ve ayrıca bunlara ilişkin kurumumuza ait diğer hak ve vecibeleri peşinen kabullenmiş olmak anlamına gelir (Satış gerçekleştikten sonra herhangi bir kusur itirazında bulunulmaz).
15-Online Katalogda yazım hataları olması halinde şirketimizin verdiği açıklamalar esas alınır.
16-Online Katalogda yayınlanan her türlü yazı ve fotoğraf Laodikeia Antika ve Sanat Evi ’nin yazılı izni olmaksızın kısmen veya tümüyle yayınlanamaz.
17-Online Müzayedede satışa sunulan eserlerin katalog değerleri eserlerin final değerleri değil müzayede başlangıç fiyatıdır.
18-Online Katalog yayınlandıktan sonra çıkabilecek yeni yasalar, yasa değişiklikleri ve vergi oranlarındaki değişiklikler alıcılara yansıtılacak olup, Laodikeia Antika ve Sanat Evi sorumlu tutulmayacaktır.
19-Şirket’in düzenlediği online müzayedelerde yer alan eser ve ürünler satış öncesinde online katalog website’mizde yayına girdikten itibaren Laodikeia Antika ve Sanat Evi ’nin ŞEMİKLER MAHALLESİ HÜSEYİN ÇOKAL CADDESİ NO:163 MERKEZEFENDİ/DENİZLİ adresinde teşhir edilerek müşterilerin incelemesine sunulmaktadır. Müzayedeye katılan değerli katılımcılar eserleri/ürünleri Laodikeia Antika ve Sanat Evi'nin yukarıdaki adresinde görmüş ve incelemiş olduklarını beyan ve kabul ederler.
   Değerli katılımcıların müzayede de satışa sunulan tüm eserlerin “haliyle” satışa sunulduğunu, satılan eser/ürün için teklif vermeden evvel yeterince incelediğini ve Borçlar Kanunu’nun 223. Maddesi’nde belirtilen hükümlerden feragat ettiğini kabul ve beyan eder. Her eserin/ürünün yanında “haliyle” yazma zorunluluğu yoktur. Fakat Ürün ve Eser Açıklamasında ''haliye'' ibaresi var ise o eserin veya ürünün Restorasyonlu, Kondisyonunda bozukluk,Parça Değişikliği,Tamirli ve Problemli olduğu anlamı taşımaktadır. Yayına giren online müzayede ve website’mizde tanıtımlarda verilen tüm bilgiler eksperlerin kanaatleri olup, taahhüt ve garanti niteliğinde değil genel bilgi niteliğindedir. Katılımcılar bu durumu peşinen kabul ederler. Online Müzayede satılan eserin/ürünün garantisi ile mükellef değildir. Alıcı bu hususta Laodikeia Antika ve Sanat Evi ve işletmecilerinden herhangi bir itiraz ve talepte bulunmayacağını kabul ve beyan eder.
    Online ortamda düzenlenen müzayedelerimiz de hernekadar teklif verme süresi gün/günler önce başlıyor olsa da müzayede bitiş tarihinde müzayede sonlanmadan eser satışı yapılmamaktadır. 
20-5846 sayılı kanunun 45. Maddesi ve Bakanlar Kurulu’nun 27.09.2006 tarihli ve 2006/10880 sayılı kararı uyarınca, bu kapsamda, belge düzenine uyulması koşulu ile sanatçılara veya hak sahiplerine ödenmesi gereken paylar ile ilgili olarak müzayedede eserleri satılacak olan eser sahiplerine Laodikeia Antika ve Sanat Evi'nin satıştan cayma yada eseri satıştan çekme hakkı saklıdır.
21-Üye kaydı yaptırarak üye numarası alan ve online müzayedeye katılan herkes yukarıdaki şartları peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
22-Müzayede Katılım Şartlarından doğan uyuşmazlıklarda Denizli Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.
23-Online Müzayede den kazanılan eser ve ürünlerin, Sadece Türkiye Cumhuriyeti Sınırları İçinde Gönderimi Yapılır.
24- Eserlerinin veyahut ürünlerinin satışı gerçekleşen değerli ürün sahiplerinin ödemesi 45 gün içinde şahsın hesabına yapılmaktadır.
25-Yukarıdaki maddeleri sabırla okuyup bu en son maddeye ulaştıysanız şartları kabul edip mezatlarımıza katılım sağlayabilir ve şartları kabul ettiğinizi beyan etmiş olursunuz.